Изграждат Call-център в Областната администрация

Публикувано на април 14, 2009

Информационна система с база данни и call-център ще бъдат изградени в Областна администрация. Целта им е да се подобри достъпът на гражданите и бизнеса до предоставяните от държавната администрация услуги. Изграждането им е по проект „Система за информационен интегритет на предоставяните услуги от държавната администрация в Северен централен район, включващ областите Русе, Велико Търново, Силистра, Габрово и Разград” на Областна администрация – Русе. Проектът, на стойност 597 хиляди лева, се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Мотивите за избор на проектното предложение са бавното обслужване в администрациите, липсата на информация и непознаване на регламентите от страна на гражданите, информира Мария Хубанова, държавен експерт в габровската Областна администрация. Информационните терминали ще предоставят сведения за Регионалните институции – РИОКОЗ, РЦЗ, Областна администрация, РИОСВ и Национален парк „Централен балкан”. Call-центровете включват три компонента – зелен телефон, който ще предоставя информация за публичните услуги и необходимите документи, гореща телефонна линия и телефонни анкети. Проектът е с продължителност 1 година, но след това центровете в 5-те областни града ще продължат да функционират.

Проектът за изграждането на центровете беше представен днес в Габровската търговско-промишлена палата по време на Кръгла маса, организирана от габровската Областна администрация в партньорство с Областна администрация – Русе

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , , ,